string(8) "over ons"

Over ons

fotografie Liti Jacobs

Het is echt geweldig. Jaren heb ik tegen mijn zin in op een sociale werkvoorziening gewerkt. Nu heb ik samen met mijn jobcoach een betaalde baan gevonden bij een supermarkt. Helemaal top. Ik heb nu het gevoel er echt helemaal bij te horen’. (dhr. Peter K.)

Inclusie.nu is het adviesbureau van dr. Hans Kröber, gevestigd in Dordrecht. Tot 2019 was het bureau actief op het terrein van inclusie en mensen met een beperking. Hans Kröber was de afgelopen zestien jaar bestuurder van een grote ondersteuningsorganisatie in Rotterdam. In deze functie werd hij in 2001 door het blad Zorgvisie uitgeroepen tot ‘Zorgmanager van het Jaar’. Daarnaast is veel bestuurlijke ervaring opgebouwd.

Na zijn studie orthopedagogiek (1981), haalde Hans Kröber in 1996 een Mastergraad (cum laude) op het terrein van strategisch management gezondheidszorg. In 2008 promoveerde hij op de succes- en faalfactoren die een rol spelen bij het realiseren van inclusieve praktijken. Dit onderzoek is bekroond met de Gehandicaptenzorgprijs 2010.  In 2011 ontving Hans Kröber de Wolfert van Borselen-penning van de Gemeente Rotterdam voor verdiensten op verschillende terreinen in leidinggevende posities.

Werkervaring
2011 – heden    Eigenaar Inclusie.nu  , Dordrecht
2013- heden     Examencommissie postdoc veranderkunde VU
2015-  2017       Adviseur NSGK
2009 – 2014     Adviseur Inclusie Vilans (landelijk kenniscentrum),Utrecht
1995  – 2011      Bestuurder Pameijer, Rotterdam
1993  – 1995      Directeur Stichting Dienstverlening Rotterdam-N Pameijer
1986  – 1992      Coördinator dagcentra en tehuizen  Pameijer, Rotterdam
1985  – 1986      Stafmedewerker Pameijer, Rotterdam
1975 –  1985      Orthopedagoog , Gemiva SVG-Overweg , Dordrecht
1980 – 1984      Coördinator project gezinsbegeleiding SPZ ,Rotterdam
1980 – 1982      Docent psychologie / omgangskunde G.R.O.I. Dordrecht
1974 –  1975      Begeleider de Heygraeff , Woudenberg

Bestuurservaring, huidig (2022)
Voorzitter RvC psychiatrie N3
Secretaris  Bachkoor Drechtsteden

Bestuurservaring, verleden
Adviesraad NSGK (tot 2017)
Voorzitter Stichting Presentie (tot 2017)
Bestuurslid Rehab (tot 2017)
Adviesraad Hoge School Arnhem Nijmegen (tot 2017)
Adviesraad KMBV (examinator)
Voorzitter bestuur stichting Mozaik
Voorzitter Pleinraad ( voorheen Landelijk Kennis Netwerk Gehandicaptenzorg LKNG)
Voorzitter stuurgroep onderzoekscentrum O3
Voorzitter bestuur stichting Inclusie Nederland /Coalitie voor Inclusie (mede oprichter)
Vice voorzitter Raad van Toezicht Albert Schweizerziekenhuis
Raad van Toezicht Ilza, lid
Bestuurslid Paul Cremersstichting (Paul Cremerslezing)
Bestuurslid Psychiatrisch Casusregister (PCR) Rotterdam
Bestuurslid SOT Tulip
 (Lid)
Secretaris European Union for Supported Employment / EUSE(mede oprichter)
Secretaris Nederlandse Vereniging Supported Employment (NVSE) (mede oprichter)
Redactieraad  maandblad Markant
Redactieraad ZM Magazine
Lid curatorium Hogeschool In Holland
Dagelijk bestuur Samenwerkende Organisaties Geestelijke Gezondheidszorg (SOGG, Rijnmond)
Penningmeester Regionaal Overlegorgaan Zwakzinnigenzorg (ROZ Rijnmond)
Voorzitter Stichting “Samen Actief’ (Dordrecht)
Secretaris bestuur Verpleeghuis de Sterrenlanden (Dordrecht)