string(27) "publicaties en presentaties"

Publicaties en presentaties

fotografie Sanne Donders

Publicaties: zie ook :

Hans Kröber ( februari 2022) ‘Inclusie een kwestie van gewoon doen’ in: nieuwsbrief Guus Schrijvers. download PDF
Hans Kröber en Xavier Moonen ( januari 2022)’ De NIPT brengt ethische dilemma’s met zich mee voor ouders’ in: Sociale Vraagstukken download PDF
Hans Kröber en Willem de Gooyer ( januari 2022) ‘ Gaat de gehandicaptenzorg weer terug naar instituten” in: Sociale Vraagstukken download PDF
Hans Kröber en Xavier Moonen (juni 2022) ‘ De NIPT en het syndroom van Down. Over dilemma’s rond prenataal onderzoek’, Saamuitgeverij download PDF
THUMBNAIL_TOEKOMST H.R.Th.Kröber (2016) ‘  Wie zijn ogen sluit voor her verleden is blind voor de toekomst. Over de geschiedenis en omgaan met kwetsbare mensen’  in CDR (studiecentrum van Vlaamse  Christendemocraten) jaargang 3, nr 3 p. 49-60 download PDF
THUMBNAIL_EIGENKRACHT

H.R.TH.Kröber (2015) Op eigen kracht gaat het niet lukken.Van zorgreflex naar Sociaal netwerk in:Sociale vraagstukken. 

download PDF
THUMBNAIL_ILLUSIE H.R.Th.Kröber, M.M.I.Verdonschot,  M.I.M. Schuurman (2013) ‘Inclusie dreigt te verworden tot een illusie. Over mensen met een beperking, armoede en inclusie’ , in NTZ 1 2013 p 44 – 62. download PDF
dr. M.I.M.Schuurman ,dr.H.R.Th.Kröber en drs. M.M.L.Verdonschot (2013) Amoede bij mensen met beperkingen.
Resultaten van onderzoek naar oorzaken, gevolgen voor inclusie, preventie en benodigde ondersteuning. Uitgave
Kalliopeconcult, Vilans en Inclusie.nu
download PDF
dr. H.R. Th.Kröber & dr. M. Schuurman (oktober 2012) Plan van Aanpak met betrekking tot de implementatie van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland , uitgave van Coalitie voor Inclusie. download PDF
Wieringa, E. & Kröber, H.R.Th. (2012), bijdrage Canon Zorg aan mensen met een verstandelijke beperking download PDF
Kröber, H.R.Th. & Verdonschot, M.M.L. (2012) Professionals en inclusieve praktijken. Een onderbelichte rol met kansen voor de toekomst, in: NTZ 2- 2012 p.86-103 download PDF
Schuurman, M & Kröber H.R.Th. (2011) Burgerschapsparadigma Springlevend, in: tijdschrijft NTZ, 4-2011 p . 278-285 download PDF
Kröber, H.R.Th. & Schuurman, M. (2011) Onderzoek naar inclusie van mensen met een beperking , Kalliope Consult & Vilans, Utrecht download PDF
Kröber, H.R.Th. (2011) Er moet wat gebeuren, in: E.Wieringa & S.Donders, Mensen in de marge en hun voorvechters, Pameijer, Rotterdam download PDF
Kröber, H.R.Th. & H.J. van Dongen (2011), Sociale Inclusie. Succes en Faalfactoren, Uitgeverij Boom, Amsterdam download PDF
Kröber, H.R.Th & H.J. van Dongen (2011), Social Inclusion, Dutch Perspectives. Eleven International Publishing i.s.m Uitgeverij Boom , Amsterdam download PDF
Kröber, H.R.Th. (2010) Werken aan kwaliteit van bestaan en inclusie, in: ZM Magazine, januari 2010 download PDF
Kröber, H.R.Th.(2008) Gehandicaptenzorg, inclusie en organiseren. Proefschrift UvH Pameijer, Rotterdam download PDF
Stoopendaal A. & Kröber H.R.Th. (2007) Wie presentie zaait, zal presentie oogsten, in: ZM Magazine, januari 2007:6-9. download PDF
Kröber, H.R.Th. & J.Zomerplaag (2007) Mensen met een verstandelijke beperking, onderzoek en interviewen. Een kritisch emancipatoir perspectief, in: J.Evers (red.) Kwalitatief interviewen: kunst en kunde, Den Haag, uitgeverij Lemma.
Kröber download PDF
H.R.Th. & P.van de Siepkamp (2004) Leidinggeven en Community Care. Van het managen van organisaties naar het organiseren van support, Utrecht, NIZW. download PDF
Kröber, H.R.Th.& H.J. van Dongen (2003) Mensen met een handicap en betaalde arbeid. Strategie voor support. Soest, H.Nelissen. download PDF
Kröber, H.R.Th. (2000) Support in de praktijk, in :Tijdschrift voor Humanistiek, jaargang 1 (3) 19-26 download PDF
Kröber, H.R.Th.& H.J. van Dongen (2000) Kind, gezin en handicap. Strategie voor Support, Nelissen, Baarn. download PDF
Kröber, H.R.Th. (1999) Sociale integratie, belemmeringen en mogelijkheden in de omgeving ,in: G.H.M.M. ten Horn, W.H.E.Buntinx, P.van Lieshout, E.Th. Klapwijk, A.Vos-Olyslager & B.van Zijderveld (red) Handboek mogelijkheden, Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg download PDF
Kröber, H.R.Th.& H.J. van Dongen (1997) Mensen met een handicap en hun omgeving. Bouwstenen voor anders denken. Het leren ondersteunen van mensen met een handicap in en met de samenleving, Nelissen, Baarn. download PDF
Kröber, H.R.Th. & J.van Lee (1993) Een andere kijk op samenleven. Dienstverlening Verstandelijk Gehandicapten Pameijer, Rotterdam download PDF

Presentaties
2022 Presentatie boek ” De NIPT en het syndroom van Down. Dilemma’s rond prenataal onderzoek’ op Hoge School Zuyd.
2017 Strategiebijeenkomst RIBW Alliantie  Titel presentatie:’De RIBW alliantie gaat voor inclusie’, uitdagingen en praktische handvatten (spreker)
2016 Congres vergeten slachtoffers. Titel presentatie: marginaliseren, onderzoeken en herdenken(spreker)
2016 NVO congres ‘ De betekenis van het VN Verdrag  voor orthopedagogen” (spreker)
2015  “Omgaan met verschil: kijken naar kwetsbare mensen in historisch perspectief” (spreker)
2014 Conferentie Inclusieve samenleving: wens en werkelijkheid (spreker)
2013 Ervaringen met inclusie binnen het werkverband ‘Professionals en Inclusie’,
Kennismarkt (i.s.m. M.Verdonschot)
2013  Ontwikkelingen in de Zorg en Technologie, Redmax
2013 Inclusion,Poverty and Persons with ID, conference Disability Studies (i.s.m.
M.Verdonschot)
2013 Eigen invloed ervaren, landelijke studiedag EMG, dagvoorzitter
2012 Armoede en Kwetsbare mensen, studiedag begeleiders LVG
2012 Presentatie MEE DOEN, Inclusie als weerbarstige opgave, Mee ZHN
2012 E-inclusion, Symposium Leids Congresbureau (inleider en dagvoorzitter)
2012 Professionals & Inclusion (i.s.m. M.Verdonschot), IassidConferentie, Halifax,
2012 Work for All, Hongarije, Debrecen (keynote)
2012 Inclusie en werk (Leids congrescentrum / dagvoorzitter)
2012 Landelijke symposium Inclusie en mensen met een beperking (Leids
congrescentrum, dagvoorzitter)
2011 Quality without inclusion (VU), Amsterdam (inleider)
2011 Deinstitutionalisation, EASPD, Brussel (inleider)
2011 Focus op onderzoek, symposium inclusie (organisatie symposium,gesprekleider)
2011 Landelijk symposium “Fact en verder…’
2011 Landelijke manifestatie Coalitie voor Inclusie rond VN Verdrag
2011 Inclusie en Armoede (workshop Kennisplein i.s.m. L.Dettingmeijer)
2011 Internationaal Symposium ‘ Does Europe Care’

Presentaties internationale conferenties:
Roemenie (Soft Tulip);
Hongarije (Soft Tulip);
Zuid Afrika (Iassid);
Frankrijk (European Health Management Association);
Belgie (Ithaka ; EASPD)
Indonesië (Rehabilition International; Yokyakarta)
Canada, Halifax (Iassid )
New Zeeland (Rehabiliation Internationals, Auckland)
India ( study visit  Bombay)
Portugal ( Helios Programma) Porto
Rhodes Island (study visit Pameijer)