string(19) "dr. h.r.th. kröber"

Dr. H.R.Th. Kröber

Na zijn studie orthopedagogiek (1981), haalde Hans Kröber in 1996 een Mastergraad (cum laude) op het terrein van strategisch management gezondheidszorg. In 2008 promoveerde hij op de succes- en faalfactoren die een rol spelen bij het realiseren van inclusieve praktijken. Dit onderzoek is bekroond met de Gehandicaptenzorgprijs 2010.  In 2011 ontving Hans Kröber de Wolfert van Borselen-penning van de Gemeente Rotterdam voor verdiensten op verschillende terreinen in leidinggevende posities.

Werkervaring
2011- heden     Eigenaar Inclusie.nu  , Dordrecht
2015-  2017      Adviseur NSGK (fonds)
2009-2014        Adviseur Inclusie Vilans (landelijk kenniscentrum),Utrecht
1995-2011         Bestuurder Pameijer, Rotterdam
1993-1995         Directeur Stichting Dienstverlening Rotterdam-N  Pameijer         
1986-1992        Coördinator dagcentra en tehuizen Regio Noord Pameijer,
                           Rotterdam
1985-1986        Stafmedewerker Pameijer, Rotterdam
1975- 1985       Orthopedagoog ,Gemiva SVG-Overweg , Dordrecht
1980-1984        Coördinator project gezinsbegeleiding SPZ ,Rotterdam
1980-1982        Docent omgangskunde G.R.O.I. Dordrecht
1974-1975        Begeleider de Heygraeff , Woudenberg

Bestuurservaring, huidig
Secretaris  Drechtsteden Bachkoor (2019 – heden)

Bestuurservaring, verleden
Adviesraad NSGK (tot 2017)
Voorzitter bestuur stichting Presentie (tot 2017)
Bestuurslid Rehab ’92 (tot 2017)
Adviesraad KMBV
Adviesraad Hoge School Arnhem (tot 2017)
Voorzitter bestuur stichting Mozaik
Voorzitter Pleinraad ( voorheen Landelijk Kennis Netwerk Gehandicaptenzorg LKNG)
Voorzitter stuurgroep onderzoekscentrum O3
Voorzitter bestuur stichting Inclusie Nederland /Coalitie voor Inclusie (mede oprichter)
Vice voorzitter Raad van Toezicht Albert Schweizerziekenhuis
Raad van Toezicht Ilza, lid
Bestuurslid Paul Cremersstichting (Paul Cremerslezing)
Bestuurslid Psychiatrisch Casusregister (PCR) Rotterdam
Bestuurslid SOT Tulip
Lid
Secretaris European Union for Supported Employment / EUSE(mede oprichter)
Secretaris Nederlandese Vereniging Voor Supported Employment (NVSE) (mede oprichter)
Redactieraad , maandblad Markant
Redactieraad ZM Magazine
Lid curatorium Hogeschool In Holland
Dagelijk bestuur Samenwerkende Organisaties Geestelijke Gezondheidszorg (SOGG, Rijnmond)
Penningmeester Regionaal Overlegorgaan Zwakzinnigenzorg (ROZ Rijnmond)
Voorzitter Stichting “Samen Actief’ (Dordrecht)
Secretaris bestuur Verpleeghuis de Sterrenlanden (Dordrecht)

Publicaties
Schuurman, M & Kröber H.R.Th. (2011) Burgerschapsparadigma Springlevend, in: tijdschrijft NTZ, 4-2011 p . 278-285
Kröber, H.R.Th. & Schuurman, M. (2011)  Onderzoek naar inclusie van mensen met een beperking , Kalliope Consult & Vilans, Utrecht
Kröber, H.R.Th & H.J. van Dongen (2011), Social Inclusion, Dutch Perspectives. Uitgeverij Boom, Amsterdam
Kröber, H.R.Th. (2010) Werken aan kwaliteit van bestaan en inclusie, in: ZM Magazine, januari 2010
Kröber,  H.R.Th.(2008) Gehandicaptenzorg, inclusie en organiseren. Proefschrift UvH Pameijer, Rotterdam
Stoopendaal A. & Kröber H.R.Th. (2007) Wie presentie zaait, zal presentie oogsten, in:  ZM Magazine, januari 2007:6-9.
Kröber, H.R.Th. & J.Zomerplaag (2007) Mensen met een verstandelijke beperking, onderzoek en interviewen. Een kritisch emancipatoir perspectief, in: J.Evers (red.) Kwalitatief interviewen: kunst en kunde, Den Haag, uitgeverij Lemma.
Kröber
H.R.Th. & P.van de Siepkamp (2004) Leidinggeven en Community Care. Van het managen van organisaties naar het organiseren van support, Utrecht, NIZW.
Kröber, H.R.Th.& H.J. van Dongen (2003) Mensen met een handicap en betaalde arbeid. Strategie voor support. Soest, H.Nelissen.
Kröber, H.R.Th.& G.van Riel (2002) Naar een school voor iedereen! In: G.H.M.M. ten Horn, W.H.E.Buntinx, P.van Lieshout, E.Th. Klapwijk, A.Vos-Olyslager & B.van Zijderveld (red) Handboek mogelijkheden, Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg
Kröber, H.R.Th. (2000) Support in de praktijk, in :Tijdschrift voor Humanistiek, jaargang 1 (3) 19-26
Kröber, H.R.Th.& H.J. van Dongen (2000) Kind, gezin en handicap. Strategie voor Support, Nelissen, Baarn.
Kröber, H.R.Th. (1999) Sociale integratie, belemmeringen en mogelijkheden in de omgeving ,in: G.H.M.M. ten Horn, W.H.E.Buntinx, P.van Lieshout, E.Th. Klapwijk, A.Vos-Olyslager & B.van Zijderveld (red) Handboek mogelijkheden, Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg
Kröber, H.R.Th.& H.J. van Dongen (1997) Mensen met een handicap en hun omgeving. Bouwstenen voor anders denken. Het leren ondersteunen van mensen met een handicap in en met de samenleving, Nelissen, Baarn.
Kröber, H.R.Th. & J.van Lee (1993) Een andere kijk op samenleven. Dienstverlening Verstandelijk Gehandicapten Pameijer, Rotterdam

Presentaties
2013  Kennismarkt Kennisplein, Werken aan inclusie, ervaringen van een werkverband
2013   Conference Disability Studies , Persons with ID, Poverty and Inclusion
2013   Redmax ontwikkelingen in de Zorg en Technologie
2012    Work for All, Hongarije, Debrecen (keynote)
2012    Inclusie en werk (Leids congrescentrum / dagvoorzitter)
2012    Landelijke symposium Incusie en mensen met een beperking (Leids
congrescentrum)dagvoorzitter)
2011     Quality without inclusion (VU), Amsterdam (inleider)
2011     Deinstitutionalisation, EASPD, Brussel (inleider)
2011     Focus op onderzoek, symposium inclusie (organisatie symposium,gesprekleider)
2011      Landelijk symposium “Fact en verder…’
2011     Landelijke manifestatie Coalitie voor Inclusie rond VN Verdrag
2011      Inclusie en Armoede (workshop Kennisplein i.s.m. )
2011       Internationaal Symposium ‘ Does Europe Care’

Presentaties internationale conferenties: Roemenie (Soft Tulip); Hongarije (Soft Tulip) Zuid Afrika (Iassid) ;Frankrijk (European Health Management Association); Belgie (ithaka)